хоспіс фасад

Обласний центр паліативної медицини «Хоспіс» (заснований у 1999 році) – це установа охорони здоров’я особливого типу, спеціалісти якої отримали спеціальну підготовку  та надають паліативну допомогу хворим та членам їх родин, здійснюють організаційно-методичну та консультативну допомогу та координацію надання первинної, загальної та спеціалізованої паліативної допомоги на закріпленій території (області), а також інші функції і завдання, визначені «Положенням про спеціалізовані заклади охорони здоров’я особливого типу «Хоспіс».

Обласний центр паліативної медицини «Хоспіс» направляє свою роботу на надання медичної палліативної допомоги та кваліфікованого догляду інкурабельним (невиліковним) пацієнтам різного профілю на принципах гуманного відношення до страждань пацієнтів та їх родичів, з урахуванням індивідуальних особливостей стану пацієнта, його релігійних вподобань, духовних та соціальних потреб. Надається допомога сім`ям пацієнтів під час хвороби та їх втрати.

Відповідно до рекомендацій ВОЗ з 2002 року, Хоспіс приймає крім онкологічних хворих також геріатричних, неврологічних і хворих з важкою судинною патологією, хворих на СНІД та інших груп хворих з невиліковною патологією.

Хворі на прогулянці хоспіс

З моменту свого заснування близько 4000 пацієнтів і їх сімей отримали необхідну допомогу в хоспісі.

Хоспіс знаходиться в підпорядкуванні обласного департамента охорони здоров’я та фінансується за рахунок обласного бюджету. В даний час Хоспіс має 80 ліжок за рахунок державного фінансування в двох відділеннях і блоці інтенсивної терапії, приймальне відділення, клініко-діагностичну лабораторію, централізоване стерилізаційне відділення, банно-пральний комбінат, харчоблок, стоматологічний кабінет, термокамеру для зберігання тіл померлих.

Для задоволення духовних потреб пацієнтів і їх сімей при Хоспісі створена релігійна громада і храм Святителя і Сповідника Луки (проф. В.Ф. Войно-Ясенецького) при Харківській єпархії УПЦ МП.Паліативні хворі – це пацієнти різного віку, які страждають на злоякісні новоутворення в III-IV стадії захворювання, ВІЛ-інфекцією / СНІД, вроджені вади розвитку, серцево-судинні, неврологічні, респіраторні, атрофічні-дегенеративні та інші прогресуючі захворювання і посттравматичні стани, не можуть бути вилікувані сучасними і доступними методами і засобами, і супроводжуються вираженими больовими симптомами, тяжкими розладами життєдіяльності, потребують кваліфікованої медичної допомоги, догляду, психологічної, соціальної, духовної і моральної підтримки в термінальній стадії захворювання або при обмеженому прогнозі життя, сумнівному прогнозі одужання або поліпшення стану або повноцінного відновлення функцій життєдіяльності.Паліативна допомога – це комплексний підхід, мета якого забезпечити максимально можливу якість життя паліативних хворих та членів їх родин, шляхом запобігання та полегшення страждань завдяки ранньому виявленню і точному діагностуванню симптомів болю і розладів життєдіяльності, проведення адекватних лікувальних заходів, симптоматичної (ад’ювантної) терапії та догляду, надання психологічної, соціальної, духовної та моральної підтримки, незалежно від захворювання, віку, соціального статусу, національності, релігійних і політичних переконань, місця проживання хворого та ін. Паліативна допомога заснована на комплексній міждисциплінарній оцінці фізичного стану пацієнта, ступеня больового синдрому і розладів функцій життєдіяльності, психоемоційних, когнітивних і культурних особливостей, максимально можливого і всебічного врахування потреб і побажань пацієнта і його сім’ї, прогнозу прогресування захворювання і тривалості життя. Надання паліативної допомоги починається з моменту постановки діагнозу невиліковного прогресуючого захворювання і обмеженого прогнозу життя і триває до закінчення періоду скорботи сім’ї.Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласний центр паліативної медицини «Хоспіс» – це динамічно працюючий медичний заклад, в якому, завдяки персоналу, об’єднані людство, досвід, і новаторський підхід до розвитку паліативної медицини. З моменту свого заснування Хоспіс є одним з перших медичних установ такого типу в Україні і найбільшим, його девіз «Гідна якість життя – людям з невиліковними хворобами».

Хоспіс

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: